Bảng giá phòng

Bảng giá phòng


Loại phòng Bảng giá
 Phòng dành cho 2 người 250.000đ
 Phòng dành cho 4 người 350.000đ
 Phòng dành cho 6 người 500.000đ
Phòng lạnh
 Phòng dành cho 2 người 300.000đ
 Phòng dành cho 4 người 400.000đ
 Phòng tập thể 80.000đ/người
Phòng quạt
 Phòng dành cho 2 người 200.000đ
 Phòng dành cho 4 người 300.000đ
 Phòng tập thể 60.000đ/người

Tất cả các phòng đều được trang bị máy lạnh, máy quạt, có wifi.

Hình ảnh

Bài đăng khác

Processing...